Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Opracowanie i implementacja autorskiego systemu typu „smart home” z wykorzystaniem platformy Arduino praca magisterska
2. Metody segmentacji i analizy obrazów tomografii komputerowej praca magisterska
3. System automatycznego rozpoznawania nacechowania emocjonalnego wypowiedzi praca magisterska
4. Klasyfikacja Spamu w zastosowaniu uczenia maszynowego praca magisterska
5. Implementacja systemu bezpieczeństwa domu z wykorzystaniem Raspberry PI praca magisterska
6. Opracowanie i implementacja systemu wspomagania diagnostyki raka praca inżynierska
7. Implementacja emulatora konsoli Game Boy praca inżynierska
8. System do wspomagania komputerowej analizy danych geolokalizacyjnych rowerów miejskich praca magisterska
9. Opracowanie i implementacja aplikacji wieloplatformowej na urządzenia mobilne przy wykorzystaniu technologii Xamarin praca inżynierska
10. Opracowanie i implementacja gry RPG w Unity 3D praca inżynierska
11. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy Arduino i Raspberry Pi praca inżynierska
12. System do wspomagania analizy przemieszczeń tramwajów praca magisterska
13. Automatyczny system rekomendacji filmów praca magisterska
14. Analiza aplikacji typu Smart TV na przykładzie wybranych technologii praca magisterska
15. Implementacja systemu sterowania urządzeniami domowymi z wykorzystaniem Arduino praca magisterska
16. Zbadanie możliwości stworzenia środowiska uruchomieniowego aplikacji z użyciem technologii Docker i Vagrant praca magisterska
17. Implementacja systemu do obsługi biletów lotniczych praca inżynierska
18. Opracowanie komputerowego systemu do gry w Poker Texas Hold’em praca magisterska
19. Analiza procesów produkcji oprogramowania praca magisterska
20. System automatycznego rozpoznawania znaków drogowych praca magisterska
21. Szablon do automatyzacji tworzenia aplikacji webowych. praca inżynierska
22. Implementacja aplikacji wieloplatformowej w języku Ruby do wspomagania organizacji grup sportowych praca inżynierska
23. System kontroli dostępu w Raspberry Pi 3 praca inżynierska
24. Projekt Forum z automatycznym sugerowaniem wątków praca inżynierska
25. System do automatycznego generowania mapy myśli na podstawie zawartości portalu internetowego praca magisterska
26. System do predykcji opóźnień lotów praca magisterska
27. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
28. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
29. Opracowanie systemu do integracji urządzeń Fibaro z komputerem Raspberry praca magisterska
30. Porównanie rozwiązań typu „Client Side” i „Server Side” w oparciu technologie Ruby on Rails oraz React.js na wybranym przykładzie praca magisterska
31. Metody segmentacji organów w obrazach tomografii komputerowej praca magisterska
32. Implementacja systemu do śledzenia rowerów miejskich praca magisterska