Szanowni studenci Politechniki Warszawskiej,

Podstawową formą komunikacji ze mną jest email: lest@ee.pw.edu.pl. Ponieważ dziennie dostaję od Was od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu maili, proszę o wyrozumiałość. Odpowiadam krótko i treściwie. Poniżej kilka punktów, które ułatwią nam współpracę.

 • Gdy nie otrzymacie odpowiedzi na ważnego maila w ciągu kilku dni, proszę się nie wahać wysłać go jeszcze raz.
 • Proszę zawsze w mailu zachowywać historię konwersacji, bardzo to ułatwia znalezienie kontekstu omawianej tematyki (najlepiej prowadzić całą rozmowę w jednym temacie)
 • Proszę zawsze korzystać z tego samego emaila
 • Najlepszą formą dyskusji jest spotkanie na żywo – możliwe w czasie konsultacji. Na konsultacje proszę zapisywać się w systemie ISOD. Zachęcam do wysłania maila (najlepiej dzień wcześniej) z informacją, że chce się przyjść na konsultacje o danej godzinie i danego dnia.

Prace dyplomowe, projekty indywidualne i przejściowe

 • Przed spotkaniem w sprawie pracy dyplomowej proszę przemyśleć jaki temat chcielibyście realizować. Na etapie pisania pracy dyplomowej, inżynierskiej i magisterskiej już jesteście w stanie określić jakie są Wasze mocne strony i czym byście chcieli się zająć. Moim zadaniem jest rozwinięcie tematu i określenie wymagań, jakie są stawiane pracy dyplomowej. Nawet gdy student ma już „zalążek pomysłu”, zawsze staram się podpowiedzieć jak można go rozbudować.
 • Jeśli nie macie żadnego pomysłu na pracę, proponuję przejrzeć listę moich dostępnych tematów z systemu ISOD lub listę tematów prac już obronionych. Oczywiście nie ma sensu tworzyć pracy na taki sam temat, ale podane tematy mogą stanowić inspirację do rozwinięcia nowego pomysłu.
 • Wymagania stawiane pracy magisterskiej są znacznie wyższe niż pracy inżynierskiej. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że praca magisterska ma charakter badawczy, w której dyplomant stara się przeanalizować, zbadać, ocenić pewne zadane zjawisko, problem, zagadnienie.
 • W skrócie współpraca na etapie tworzenia pracy dyplomowej wygląda w następujący sposób:
  • Student wybiera temat, wspólnie omawiamy wymagania, wpisujemy temat do systemu ISOD. Mile widziane jest gdy student sam zaproponuje dokładną treść tytułu pracy.
  • Student realizuje zadanie techniczne.
  • W trakcie realizacji zadania lub po jego skończeniu wspólnie omawiamy treść pracy. Bardzo ważne jest tutaj stworzenie planu pracy, który będzie podstawą do dalszego pisania.
  • Student wysyła w pliku Word fragment pracy. Gdy nie mam dużo uwag, nanoszę korekty w trybie recenzji. Gdy „wszystko jest na dobrej drodze” proszę o wysłanie już całej pracy.
  • Po skończeniu pisania student drukuje podanie o dopuszczenie do obrony, ja wyznaczam recenzentów. Dokument musi być podpisany przeze mnie i kierownika zakładu. Wtedy student otrzymuje okładkę do wydruku pracy.
  • Bardzo pomocą stroną jest Dział ISOD – Dokumenty Tutaj znajdują się aktualne informacje dotyczące regulaminu obron. Pomocna jest także strona Zakładu (ZETiS).
  • Obrona trwa kilkanaście minut, student nie przygotowuje żadnej prezentacji na komputerze. W trakcie obrony dyplomant omawia co sam zrealizował w pracy, jednocześnie wskazując na miejsca w pracy, które to opisują. Proszę szczególną uwagę zwrócić na własne osiągnięcia.
 • Podstawowe błędy w pracach dyplomowych, których należy unikać:
  • Brak jasno sformułowanego problemu. Czytelnik powinien mieć poczucie, że wie co zrobił dyplomant. Praca musi mieć jasno postawiony cel, np: „Opracowanie systemu do …”, „Ocena możliwości implementacji …”,  „Zbadanie możliwości…”, „Analiza porównawcza…”.
  • Zbyt duża dokładność części dziesiętnej liczb (najczęściej wystarczy do dwóch miejsc po przecinku).
  • Brak opisu do rysunków lub tabel. Każdy rysunek i tabela musi mieć odwołanie w tekście.
  • Wzory powinny mieć ponumerowane.
  • Brak opisów osi wykresu.
  • Odwołanie do bibliografii nie powinno być w przypisie.
  • Używanie zwrotów potocznych i kolokwialnych.
  • Fragmenty rysunków po angielsku
  • Uboga bibliografia – prawie same źródła internetowe.
  • Brak przeglądu literatury – szczególnie ważne dla prac magisterskich. Jest to rozdział, w którym opisujemy osiągnięcia innych osób w podobnej tematyce, którą się zajmujemy. Być może będziemy rozwijać już istniejące techniki w innych problemach.
  • Wstęp to nie przegląd zawartości pracy. Wstęp wprowadza czytelnika w zagadnienia jakie porusza dyplomant w pracy, uzasadnia dlaczego zajął się danym problemem czy tematyką, wyjaśnia trudne pojęcia, Wstęp powinien być napisany prostym językiem, unikając szczegółowych technicznych zagadnień. Przegląd zawartości pracy to inny rozdział, w którym dyplomant wyjaśnia jakie zagadnienia znajdują się w poszczególnych rozdziałach po to aby czytelnik szybko zorientował się gdzie szukać wybranego zagadnienia.
  • Zbyt krótkie podsumowanie. Podsumowanie to bardzo ważna cześć pracy. Tutaj należy podkreślić co udało się a czego nie udało zrobić. Jakie są możliwości dalszego rozwoju.
  • Brak testów. Nie każda praca tego wymaga ale zaproponowane rozwiązania powinny być przetestowane w sposób obiektywny. Ważne (i trudne) jest znalezienie kryteriów oceny.
 • Praca dyplomowa musi składać się z następujących fragmentów:
  • Str 1: Strona tytułowa
  • Str 2: Strona pusta (nie kartka)
  • Str 3: Streszczenie po polsku (optymalnie 1 strona)
  • Str 4: Strona pusta
  • Str 5: Streszczenie po angielsku  (optymalnie 1 strona)
  • Str 6: Strona pusta
  • Str 7: Oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy (podpisane ręcznie przez studenta)
  • Str 8: Strona pusta
  • Str 9: Spis treści
  • Opcjonalnie podziękowania (osobna kartka)
  • Dalsze rozdziały: Wstęp, cel pracy, przegląd literatury,….., podsumowanie , bibliografia
  • Numerację stron zaczynamy od wstępu
 • Co przynieść na obronę?
  • protokół komisji egzaminu dyplomowego (zabrany z dziekanatu lub sekretariatu)
  • 2x wydrukowana praca (i oprawiona okładkami PW, wcześniej pobranymi z sekretariatu) *pobrać okładkę muszę ja lub student jeśli wcześniej uzyska zgodę)
  • 2x CD z pracą w PDF, plikiem tekstowym (txt, plain texxt) z treścią pracy a także zeskanowane i podpisane oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy.
  • 2x wydrukowane recenzje i opinie (jeśli są w isodzie)
  • pytania ze strony zetiis
  • Aktualne dokumenty i szablony znajdują się na stronie: https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/dokumenty. Wyżej wymienione punkty są jedynie wskazówkami dla studenta. Student powinien samodzielnie śledzić informacje z dziekanatu bo wymagania mogą się zmienić.  

Zapraszam do współpracy i życzę naukowych sukcesów!