Zadanie gra – zbijak

Zadanie gra – zbijak Stwórz gre, która polega na tym, ze uzytkownik musi w jak najszybszym czasie zbijac (klikac) stwora (obrazek – picture box) Losowanie przy pomocy klasy Random (new Random().NextInt(od,do)) obrazek zmienia swoja pozycje na losowa w calym obszarze gry co 1.5 sekundy Kazde trafienie pododuje, ze obrazek zmienia swoja pozycje o 5% szybciej

Zadanie biblioteki, zawodnicy

1) Stwórz w naszej solucji nową Bibliotekę: P13ZawodnicyManager i umieść w niej klasy z Dnia 3, P08 2) Podepnij tę biblotekę pod projekt P12. W projekcie P12 będziemy korzystać z tej biblioteki.. 3) Podepnij z nugeta bibliotekę PdfSharp 4) Zmodyfikuj bibliotekę P13, dodając do niej metodę: PodajZawodnikow(string kraj) która zwraca List<Zawodnik>, listę zawodników z wybranego

Zadanie zawodnicy

Zadanie: Uzytkownik podaje w konsoli wybrane kraje, oddzielone przecinkiem. Przykładowe wejście: pol, Ger , aUt Napisz program, który wczytuje wszystkich zawodników do tablicy dwuwymiarowej lub tablicy postrzępionej a następnie wypisuje imie i nazwisko tylko zawodników z wybranej listy krajów, czyli w tym przypadku tylko polaków, niemców i austriaków http://tomaszles.pl/wp-content/uploads/2019/06/zawodnicy.txt

Zadanie Tablice

Zadanie 1 Dla wczytanego zdania np: „ala ma kota” odwroć kolejność wyrazów. Wynik to: „kota ma ala” Zadanie 2 Wczytaj ciąg liczb oddzielonych spacją np: „1 5 3 2 4” Zwróć średnią, wynik to : 3 Zadanie 3*: Wczytaj równanie matematyczne np: 3+6 wynik to 9 3 +6 wynik to 9 12 /3 wynik to

Zadanie dziedziczenie pliki

Tworzysz program do generowania raportów w postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka Każdy z plików to powinna być osobna klasa. Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML

Zadanie pogodaManager

W nowym projekcie Stwórz PogodaManager W konstruktorze uzupełnij prywatne pola: rok i miesiac, i adres url Przygotuj prywatną metodę WczytajDane(), która uzupełnia prywatną listę List<Pomiar> o dane ze strony. Dodaj metodę publiczną: PoliczŚrednią, która zwraca średnią temp z danego miesiąca

Zadanie zawodnicyManager

W nowym projekcie stwórz klasę zawodnik z odpowiednimi polami. Stwórz klase ZawodnicyManager, dodaj w niej pole prywatne sciezka. sciezka jest uzupełniana w konstruktorze. dodaj pole „dane” typu List<Zawodnik> – prywatne Dodaj metode prywatną – WczytajZawodnikow, ktora wczytuje do listy zawodnikow z pliku Dodaj metode Publiczna „PodajWybranych”, ktora wywoluje WczytajZawodnikow ale zwraca nową liste,tylko zawodnikow z