Zadanie obiektowe

W nowym projekie stworz Klasę „KalkulatorDodajacy”, ktory posiada metodę „Dodaj” zwaracającą typ double a przyjmującą dwa argumenty typu double Stworz nową klasę „KalkulatorOdejmujący”, która posiada podobną metodę „Odejmij”

Zadanie obiektowe

Stwórz w nowym projekcie klasę o nazwie Kalkulator. Ta klasa powinna mieć następujące metody: Dodaj, Odejmij, Przemnoz,Podziel. Wszystkie te metody są dwu argurmtnowe, typu double I tak metoda Dodaj , dodaje dwie dowolne liczby , Odejmij – odejmuje … itd. Nastepnie w Main stwórz nowy obiekt Kalkulator i wykonaj operacje Dodawania Odejmowania, Mnozenia i dzielenia

Zadania domowe C# zjazd I

JHTMLLET – Tagi HTML Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „<” a „>” zamieni na duże litery. Input Na wejściu

zadania dodatkowe

1Zadania dodatkowe dla chętnych: zrób program do generowania choinki o zadanej długości: np: * *** ***** ******* | 2. Napisz program do generowania ciągu Fibbonaciego o zadanej długści np: 1 1 2 3 5 8 13 … Każda następna liczba to suma dwóch poprzednich

Zadania

1 Stworz program, który prosi uzytkownika o wpisanie swojej wagi (w kg) i wzrostu (w cm) i oblicza BMI (waga/wzrost^2) wzrost w [m] potęgowanie: Math.Pow(…) 2 poproś uzytkownika o wpisanie ciagu liczb: np: „2 8 4 5 6 3” program liczy średnią 3 napisz program „zgadula” który najpierw pobiera z aktualnego czasu sekundę a potem