Materiały z zajęć

Materiały z zajęć use Zawodnicy select * from uczestnictwa — wypisz trenerow i trenowanych przez nich zawodnikow select t.imie_t + ' ' + z.imie from trenerzy t left join zawodnicy z on t.id_trenera = z.id_trenera select z.imie from zawodnicy z — wypisz w jednej kolumnie wszystkich — zawodnikow, wraz z nazwami zawodów w jakich startowali