Daty

Console.WriteLine("Podaj kolejno dzien, miesiac i rok"); int dzien = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int miesiac = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int rok = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); DateTime data = new DateTime(rok, miesiac, dzien); DateTime dzisiaj = DateTime.Now; // Console.WriteLine((data – dzisiaj).TotalDays); TimeSpan roznicaWCzasie = data – dzisiaj; Console.WriteLine(roznicaWCzasie.TotalDays); Console.ReadKey();

Program1 rozwiązanie

Console.WriteLine("Proszę podaj pierwszą wartość"); int liczba1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); string liczba2Napis = Console.ReadLine(); int liczba2 = Convert.ToInt32(liczba2Napis); Console.WriteLine("wynik to" + (liczba1 + liczba2)); Console.ReadKey();

Zadanie1

Stworz w naszej solucji nowy projekt o nazwie p02Zadanie To bedzie program, ktory wczytuje od uzytkownika dwie wartosci (np. 5 i 7) nastepie wypisuje wynik dodawania (12) a takze wypisuje ile cyfr ma wynik (2) Zadanie 2. Stworz program P03 gdzie uzytkownik wpisuje kolejno dzien,miesiac i rok a otrzymuje informacje ile dni upływa od dnia

Zadania MsSQL

Wszystkie polecenia należy wykonać przy pomocy języka SQL max 35p. 1) [6p] Sprawdź ilu jest trenerów młodszych od zawodników, których trenuje. Czy tacy są? Jeśli nie ma to zmień daty urodzenia trenerów z wybranych krajów tak żeby było ich dokładnie 2 2) [5p] Wyświetl zawodników i trenerów w jednej tabeli w formacie „imie nazwisko (stanowisko)”

Zadania SQL

5 zadań. Całość proszę umieścić w pliku .sql. Każde zadanie powinno być oddzielone komentarzem w .sql. Każde zadanie max 3p Zad 1 Proszę wypisać w 1 kolumnie: nazywam się {0} mój numer indeksu to {1}. Jest on {2} {1} imię i nazwisko {2} numer indeksu {3} parzysty/nieparzysty wyliczane na podstawie {2} Nie należy odwoływać się

Funkcja – różnica dat

ALTER FUNCTION test1 ( @date1 datetime, @date2 datetime ) RETURNS int AS BEGIN DECLARE @now datetime = getdate(); DECLARE @yearDiff int; DECLARE @date3 datetime; set @date3 = CAST(CONVERT(VARCHAR, year(@date1)) + '-' + CONVERT(VARCHAR, month(@now)) + '-' + CONVERT(VARCHAR, day(@now)) AS DATETIME) ; set @yearDiff = DATEDIFF(year, @date1, @date2); IF DATEDIFF(day, @date1, @date3) < 0 SET