zadanie bazy okienkowa

Stworz aplikacje okienkową z polem tekstowym gdzie mozna wpisac dowolne polecenie SQL Wynik zostanie wyswietlony w listbox po kliknięciu przycisku „wykonaj” skorzystaj z klasy SQLManager (add existing item na projekcie)

zadanie bazy

Stworz nową klasę: SQLManager, która posiada prywatne pole typu string – connection string uzupełniany w konstruktorze. Posiada także metodę „WyslijSQL” , z jednym parametrem typu string – polecenie sql a zwraca tablicę tablic typu string ze zwracanymi wartościami z bazy danych.

Polaczenie z Baza

SqlConnection connection; // odpowiada za nazwiązanie połączenia z bazą SqlCommand command; // odpowiada za przechowywanie polecen SQL SqlDataReader dataReader; // czytnik danych z bazy string connetionString = "Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=A_zawodnicy;User ID=sa;Password=alx"; connection = new SqlConnection(connetionString); //połączenie wie z czym się łączyć connection.Open(); string sql = "select * from zawodnicy"; command = new SqlCommand(sql, connection); dataReader

Linki o it

.NET Framework 4.8 będzie ostatni. Teraz tylko .NET Core https://medium.com/@andy.watt83/the-net-framework-is-done-8aec3bbae12d Azure DevOps (narzędzie zastępujące VSTS) https://www.telerik.com/blogs/microsoft-azure-devops-what-you-need-to-know Safari I Firefox będa blokowac w swoich przeglądarkach trakowanie przez Facebooka i Google https://www.apnews.com/98a66a02aa984fc5aa0995005c72b86e Strona licząca najbardziej popularne frameworki front-endowe w repozytoriach na Githubie http://www.schkn.io/ Wrażenia z pracy jako juniot web dev https://oprea.rocks/blog/harsh-truths-junior-developer/ Sublime merge – narzędzie do gita