Odwołanie do Web i app.config

using System.Configuration; ConfigurationManager.AppSettings[„klucz”]; <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?> <configuration> <appSettings> <add key=”klucz” value=”7″ /> <add key=”abc” value=”abc.txt” /> </appSettings> </configuration>

Zadania dzień 5

Zadanie 1 W nowym projekcie stwórz aplikację okienkową z przyciskiem „otwórz” , który otiera plik na dysku z ścieżki podanej jako textbox. Zawartość tego pliku jest wyświetlona w innym textboxie. Dodaj przycisk: „zapisz” , który powoduje zapisanie do pliku, wprowadzonych zmian . Zadanie 2 W solucji dzień 5 stwórz bibliotkę „B02ZawodnicyManager” wklej do tej biblioteki

Zadania domowe

JHTMLLET – Tagi HTML Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „<” a „>” zamieni na duże litery. Input Na wejściu