Zadania domowe zjazd I

JHTMLLET – Tagi HTML Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „<” a „>” zamieni na duże litery. Input Na wejściu

Zadanie zawodnicy WEB

pobierz dane ze strony używając Webclient : string tekst = new WebClient().DownloadString(„…”) zawodnicy Wykonaj następujące  3 programy: program wczytuje nazwę kraju i generuje nowy plik tylko z zawodnikami z danego kraju program pozwala na policzenie średniej wagi i wzrostu dla wybranego kraju (program działa w pętli i za każdym razem pyta o kraj) program tworzy

Tablice tablic

Wypisz obydwie tablice na ekran, używając pętli while. // to jest tablica postrzępiona ale wyjątkowa bo każdy wymiar wew. jest taki sam int[][] t1 = new int[3][]; t1[0] = new int[] { 1, 2 }; t1[1] = new int[] { 3, 4 }; t1[2] = new int[] { 5, 6 }; //zamiast tablicy postrzepionej mozna