Solucja do godz 14:30

Dzien4   Zrealizowane punkty 1 i 2   1) Stwórz model zawodnika (klasa zawodnik) 2) Skonweruj dane z pliku do kolekcji zawodnikow – to zadanie niech będzie realizowane przez oboną klasę – (klasa ZawodnicyManager) (klasa ZawodnicyManager posiada metodę konweruj, która przyjmuje na wejściu tablicę stringów i zwraca listę Zawodnikow)

Zadania domowe zjazd I

JHTMLLET – Tagi HTML Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „<” a „>” zamieni na duże litery. Input Na wejściu

Zadanie zawodnicy WEB

pobierz dane ze strony używając Webclient : string tekst = new WebClient().DownloadString(„…”) zawodnicy Wykonaj następujące  3 programy: program wczytuje nazwę kraju i generuje nowy plik tylko z zawodnikami z danego kraju program pozwala na policzenie średniej wagi i wzrostu dla wybranego kraju (program działa w pętli i za każdym razem pyta o kraj) program tworzy