Zadanie SQL

dotychczasowy projekt Dzien7b Zadanie: W klasie managerBazyDanych stworzmy nowa metodę, WykonajZapytanie. metoda ta na wejściu ma: string na wyjściu ma tablicęTablic podpowiedź, można skorzystać z dataReader.FieldCount