Zadanie SQL

dotychczasowy projekt Dzien7b Zadanie: W klasie managerBazyDanych stworzmy nowa metodę, WykonajZapytanie. metoda ta na wejściu ma: string na wyjściu ma tablicęTablic podpowiedź, można skorzystać z dataReader.FieldCount

Dzien 3

select imie, nazwisko,'zaw' from zawodnicy union select imie_t, nazwisko_t, 'tren' from trenerzy select imie, nazwisko from zawodnicy where wzrost > 170 except select imie, nazwisko from zawodnicy where waga < 65 — str 29 –cw 54,55 select imie, nazwisko, kraj from zawodnicy union select distinct imie_t, nazwisko_t, COALESCE(z.kraj,'bd') from trenerzy t left join zawodnicy z

Dzien 2 skrypt

select * from trenerzy select * from zawodnicy order by kraj asc, waga desc, nazwisko select imie, kraj, waga from zawodnicy order by 2,3 — niepoprawna technika select imie, kraj, waga , left(imie,1) from zawodnicy order by kraj,waga , left(imie,1) — str 10 , cw 7-12 select * from zawodnicy order by kraj select *

Dzien 1 SQL

  Baza danych: baza danych   use A_Zawodnicy select 4 select 4+2 select 4, imie, nazwisko from zawodnicy select * from zawodnicy — str 7 cw 1-3 /* wiele linii */ select imie [xyz], nazwisko , 4 [x], wzrost, wzrost+4 as [nowy Wzrost] from zawodnicy — operatory: + – * / ( ) — str

Zadania MsSQL

Wszystkie polecenia należy wykonać przy pomocy języka SQL max 35p. 1) [6p] Sprawdź ilu jest trenerów młodszych od zawodników, których trenuje. Czy tacy są? Jeśli nie ma to zmień daty urodzenia trenerów z wybranych krajów tak żeby było ich dokładnie 2 2) [5p] Wyświetl zawodników i trenerów w jednej tabeli w formacie „imie nazwisko (stanowisko)”