Zadanie 1

Stwórz nowy projekt (program) Program pozwala na wczytanie 2 liczb np. 4 i 8 oraz znaku operacji np: + Po wczytaniu każdej z trzech wartości generuje wynik np w naszym przypadku 12   Należy wykorzystać: Console.WriteLine if – else Convert.ToInt32  

Literatura dodatkowa

serwisy https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/naresh.avari/develop-and-install-a-windows-service-in-C-Sharp/ http://maciej-progtech.blogspot.com/2009/07/jak-stworzyc-i-zainstalowac-serwis-w.html mocki https://www.developerhandbook.com/unit-testing/writing-unit-tests-with-nunit-and-moq biblioteki js https://www.telerik.com/kendo-ui https://jquery.com/ https://vuejs.org/ https://reactjs.org/ https://angular.io/ https://getbootstrap.com/ narzędzia https://www.jetbrains.com/resharper/ http://sparxsystems.com/products/ea/ https://www.telerik.com/fiddler http://nhibernate.info/ https://www.atlassian.com/software/jira https://tortoisesvn.net/ https://git-scm.com/ Pomoc https://stackoverflow.com/ https://www.w3schools.com/ https://www.lynda.com https://weblogs.asp.net/scottgu/using-linq-to-sql-part-1