Dzień 3 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

— dla kazdego kraju wypisz sumaryczną wagę zawodników select * from zawodnicy select kraj, waga from (select kraj, avg(waga) waga, 1 o from zawodnicy group by kraj union select 'total', avg(waga) ,2 from zawodnicy) t order by o select coalesce(kraj,'total'), avg(waga) from zawodnicy group by rollup(kraj) select coalesce(kraj,'total') kraj,avg(waga) sr from (select coalesce(kraj,'brak danych') kraj,

Cały dzień 2 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

cały dzień 2 select * from zawodnicy select * from trenerzy select imie_t, nazwisko_t, IIF(data_ur_t is null,'brak',format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy')) from trenerzy select imie_t, nazwisko_t, coalesce(format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy'),'brak') from trenerzy select coalesce(null,null,2) select imie_t,nazwisko_t,data_ur_t, coalesce( format(data_ur_t,'dd-MM-yyyy'), nazwisko_t, imie_t) from trenerzy select CHOOSE(6,'a','b','c','d','e') — dla każdego zwodnika wypisz słownie –z ilu liter skłąda się jego imie, korzystając z choose –uwzględnij przypadki

Zadania domowe

Zadania domowe dokończ program z uwzględnieniem aktualizacji rekordów dodaj funkcję usuwania osób z bazy . Przed usunięciem wyświetl zapytanie czy na pewno usunąć? Tak lub nie Dodaj przycisk : szczegóły. Po kliknięciu na niego pojawiają się szczegóły zawodnika w nowej formatce. W tej formatce wyświetlany jest także Trener (imie i nazwisko), który trenuje danego zawodnika