Zadania domowe

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ oraz https://www.codewars.com/ Zadanie klasy – programowanie obiektowe B Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj C JHTMLLET – Tagi HTMLCzęsto się zdarza, że pisząc stronę

Day 4

use tomasz1_zawodnicy — calculate when are next birth day of person select player_name, player_surname, birth_date,(sign(DATEDIFF(d,DATEFROMPARTS(year(getdate()),MONTH(birth_date),day(birth_date)),GETDATE()))+1)/2 from players select player_name, player_surname, birth_date, from players select player_name, player_surname, birth_date,YEAR(DATEFROMPARTS(year(birth_date),MONTH(birth_date),day(birth_date)))+1+ datediff(year,birth_date,getdate())from players select player_name, player_surname, birth_date, from players select player_name, player_surname, birth_date,datediff(year,birth_date,getdate())from players select player_name, player_surname,DATEFROMPARTS(year(dateadd(year ,1,dateadd(year,datediff(year,birth_date,getdate()),dateadd(year,1,datefromparts(year(birth_date),month(birth_date),day(birth_date)))))),month(birth_date),day(birth_date))from players selectdateadd(year,datediff(year,birth_date,getdate()),dateadd(year,1,datefromparts(year(birth_date),month(birth_date),day(birth_date)))) from players selectyear (getdate()) from players select DATEDIFF(year,birth_date,getdate()) from

Zadania domowe

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ oraz https://www.codewars.com/ B Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj C Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy