Oracle

drop table skocznie;drop table trenerzy;drop table zawodnicy;drop table zawody;drop table uczestnictwa;drop table miasta; CREATE TABLE uczestnictwa (id_uczestnictwa number primary key,id_zawodnika number,id_zawodow number ); CREATE TABLE skocznie (id_skoczni number primary key,id_miasta number,kraj_s char(3),nazwa varchar2(100),k integer,sedz integer); CREATE TABLE trenerzy (id_trenera number primary key,kraj char(3),imie_t varchar2(100),nazwisko_t varchar2(100),data_ur_t date); CREATE TABLE miasta (id_miasta number primary key,nazwa_miasta varchar2(100) );

Zadania domowe

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ oraz Zadanie klasy – programowanie obiektowe B Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj C JHTMLLET – Tagi HTMLCzęsto się zdarza, że pisząc stronę internetową

Zadania domowe

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ oraz https://www.codewars.com/ Zadanie klasy – programowanie obiektowe B Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj C JHTMLLET – Tagi HTMLCzęsto się zdarza, że pisząc stronę