Zadania domowe

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ oraz https://www.codewars.com/ B Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj C Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy