Zadania domowe

A

Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony :

http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/

oraz

https://www.codewars.com/

Zadanie klasy – programowanie obiektowe

B

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary.

Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj

C

JHTMLLET – Tagi HTML
Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „<” a „>” zamieni na duże litery.

Input
Na wejściu znajduje się fragment kodu HTMLowego.

Output
Na wyjściu znajduje się kod HTML z wejścia, tyle tylko, że wszystkie tagi HTMLowe składają się z dużych liter.

Example
Input:
<html>
<head>
<TITLE>To jest tytul</Title>
</head>
<body>
<b>Cos tam</b>
</body>
</html>

Output:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>To jest tytul</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<B>Cos tam</B>
</BODY>
</HTML>

D

zapoznaj się ze stroną:http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :
http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temperatury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)

Stwórz program, który wczytuje dwie daty : dataOd i dataDo
następnie program generuje plik wynik.txt w którym podaje średnią tempreaturę dla każdego miesiąca z przedziału dataOd i dataDo.

przykładowe wejście: {miesiac}{rok}
dataOd:,052019
dataDo: 022020

wynik:
052019 : x
062019 : x
072019 : x
082019 : x
092019 : x
102019 : x
112019 : x
122019 : x
012020 : x
022020 : x

gdzie x to średnia temperatura z danego miesiąca