Zadania domowe

A

Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony :

http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/

oraz

https://www.codewars.com/

B

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary.

Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj

C

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :
http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temperatury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)

D

Stwórz program do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania ścieżki do dwóch folderów np: A i B. Program w wyniku tworzy folder C będący złączeniem plików z folderów A i B. Gdy w folderze A i B znajduje się plik o takiej samej nazwie np „x.txt” to w folderze C znajdzie się plik x.txt, którego zawartość jest połączeniem pliku x.txt z folderu A i B. Uwaga – jeśli plik z folderu A posiada datę wcześniejszą w to zawartość wynikowa powinna być przed („na górze” pliku x.txt ). Dodaj opcję filtru, która pozwala na wskazanie, które rozszerzenia plików powinny być synchronizowane. Synchronizacja powinna następować w momencie gdy któryś z plików został zmieniony (konieczne sprawdzanie czy jakiś plik został zmieniony)

Stwórz odpowiednie klasy: (Plik, i PlikiManager)

Przydatne klasy:

File.GetLastWriteTime(String) Method
Namespace:
System.IO

Directory.GetFiles Method
Namespace:
System.IO

Directory.CreateDirectory Method
Namespace:
System.IO