Zadania domowe

A

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :
http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temperatury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)

B

Stwórz program do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania ścieżki do dwóch folderów np: A i B. Program w wyniku tworzy folder C będący złączeniem plików z folderów A i B. Gdy w folderze A i B znajduje się plik o takiej samej nazwie np „x.txt” to w folderze C znajdzie się plik x.txt, którego zawartość jest połączeniem pliku x.txt z folderu A i B. Uwaga – jeśli plik z folderu  A posiada datę wcześniejszą w to zawartość wynikowa powinna być przed („na górze” pliku x.txt ). Dodację opcję filtru, która pozwala na wskazanie, które rozszerzenia plików powinny być synchronizowane. Synchronizacja powinna następować albo cyklicznie (np. co 10 sek) albo w momencie gdy któryś z plików został zmieniony (konieczne sprawdzanie czy jakiś plik został zmieniony)

Stwórz odpowiednie klasy: (Plik, i PlikiManager)

Przydatne klasy:

File.GetLastWriteTime(String) Method
Namespace:
System.IO

Directory.GetFiles Method
Namespace:
System.IO

Directory.CreateDirectory Method
Namespace:
System.IO

C

Stwórz kolekcję Kart (z biblioteki).

Zadanie wykonaj implementując ManagerKart, który posiada referencję do karty pierwszej i ostatniej. Każda Karta ma referencję do następnej karty i poprzedniej. Stwórz metody :

  1. DodajKartę na koniec
  2. DodajKartę na początek
  3. DodajKartę na pozycję (x)
  4. Usuń kartę o podanym numerze
  5. Zwróć kartę o podanym numerze

W celu realizacji powyższego zadania konieczne będzie przeszukiwanie wszystkich elementów (kart) listy od pierwszej do ostatniej „przechodząc od jednej do kolejnej”