Zadania domowe

A Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temperatury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli) B Stwórz program do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania ścieżki do