Dzień 6


Zadanie domowe

Propozycje:

  • dodać opcję dodwania zawodnika
  • dodać wykresy w tabControl. wykres pokazujący średni wzrost lub wagę w zależności od kraju. Wybór czy ma się pokazywać wzrost czy waga powinien być uzależniony od radiobuttona
  • dodać możłiwość wybrou pliku do wczytania danych za pomocą FileDialog
  • dodać timer, który odświeża dane co 1 minutę