Dzień 6

file storage online Zadanie domowe Propozycje: dodać opcję dodwania zawodnika dodać wykresy w tabControl. wykres pokazujący średni wzrost lub wagę w zależności od kraju. Wybór czy ma się pokazywać wzrost czy waga powinien być uzależniony od radiobuttona dodać możłiwość wybrou pliku do wczytania danych za pomocą FileDialog dodać timer, który odświeża dane co 1 minutę