Zadania domowe

A Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temperatury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli) B Stwórz program do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania ścieżki do

Dzień 6

file storage online Zadanie domowe Propozycje: dodać opcję dodwania zawodnika dodać wykresy w tabControl. wykres pokazujący średni wzrost lub wagę w zależności od kraju. Wybór czy ma się pokazywać wzrost czy waga powinien być uzależniony od radiobuttona dodać możłiwość wybrou pliku do wczytania danych za pomocą FileDialog dodać timer, który odświeża dane co 1 minutę

Zadania

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : oraz B zapoznaj się ze stroną: Stwórz program, który wczytuje dwie daty : dataOd i dataDo następnie program generuje plik wynik.txt w którym podaje średnią tempreaturę dla każdego miesiąca z przedziału dataOd i dataDo. przykładowe wejście: {miesiac}{rok} dataOd:,052019 dataDo: 022020 wynik: 052019 : x 062019 : x