Cały dzień 3


A

Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony :

https://www.codewars.com/

oraz

http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/

Zadanie klasy – programowanie obiektowe

B

Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary.

Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj

C

Stwórz klasę: „ZawodnicyManager”,
która posiada prywatne pole – tablica zawodników.
Jest to klasa która służy do zarządzania zawodnikami

Następnie stwórz metody:

1) Podaj najwyższego zawodnika – zwraca obiekt Zawodnik
2) Podaj średnią wagę wszystkich zawodników
3) Podaj najmłodszych zawodników ze wszystkich krajów
4) Podaj zawodników z kraju podanego jako argument

D

Stwórz model biznesowy dla danych ze strony :
http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Następnie korzystając z poznanej wcześniej klasy WebClient i metody downloadString, wczytaj dane ze strony do modelu. Stwórz klasę „pogodaManager”, która pozwala na znalezienie średniej wartości temperatury dla wybranego miesiąca ( podanego z konsoli)

E

Stwórz program okienkowy do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania ścieżki do dwóch folderów np: A i B. Program w wyniku tworzy folder C będący złączeniem plików z folderów A i B. Gdy w folderze A i B znajduje się plik o takiej samej nazwie np „x.txt” to w folderze C znajdzie się plik x.txt, którego zawartość jest połączeniem pliku x.txt z folderu A i B. Uwaga – jeśli plik z folderu  A posiada datę wcześniejszą w to zawartość wynikowa powinna być przed („na górze” pliku x.txt ). Dodację opcję filtru, która pozwala na wskazanie, które rozszerzenia plików powinny być synchronizowane. Synchronizacja powinna następować albo cyklicznie (np. co 10 sek) albo w momencie gdy któryś z plików został zmieniony (konieczne sprawdzanie czy jakiś plik został zmieniony)

Stwórz odpowiednie klasy: (Plik, i PlikiManager)

Przydatne klasy:

File.GetLastWriteTime(String) Method
Namespace:
System.IO

Directory.GetFiles Method
Namespace:
System.IO

Directory.CreateDirectory Method
Namespace:
System.IO