Zadanie domowe

Stwórz program który ma możliwość analizy danych pogodowych ze strony:

http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

Najpierw proszę wybrać rok (jako combobox)

program na wykresie pokazuje jaka jest średnia temperatura dla każdego miesiąca w wybranym roku.

pobieranie danych będzie trwać długo (trzeba pobrać wszystkie 12 miesięcy) dlatego w czasie pobierania proszę użyć paska postępu (np wzrost po każdym miesiącu).

Dodatkowo stwórz pole listbox z wymienionymi wszystkimi miesiącami z danego roku i dla każdej pozycji napisz ile rekordów zostało przeanalizowanych (np w miesiącu luty zostało przeanalizowanych 500 rekordów itd..)

Po zaznaceniu w listbox danego miesiąca przecodzimy do nowej formatki gdzie podane są w listview wszystkie rekordy  z ikonką + lub – w zależności gdy dana temperatura jest wyższa lub niższa od średniej z danego miesiąca.