Zadanie domowe

Stwórz program który ma możliwość analizy danych pogodowych ze strony: http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Najpierw proszę wybrać rok (jako combobox) program na wykresie pokazuje jaka jest średnia temperatura dla każdego miesiąca w wybranym roku. pobieranie danych będzie trwać długo (trzeba pobrać wszystkie 12 miesięcy) dlatego w czasie pobierania proszę użyć paska postępu (np wzrost po każdym miesiącu). Dodatkowo

Zadanie zawodnicy

Wczytaj zawodników do listView, kazdy zawodnik posiada ikonke z flagą jego kraju. Obok stwórz wykres, wyświetlający dla każdego kraju średni wzrost przykład z imageList ImageList il = new ImageList(); il.Images.Add(„img1″, Image.FromFile(@”C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Koala.jpg”)); il.Images.Add(„img2″, Image.FromFile(@”C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg”)); listView1.LargeImageList = il; ListViewItem lvi1 = new ListViewItem(); lvi1.Text = „Jan”; lvi1.ImageIndex = 0; listView1.Items.Add(lvi1); ListViewItem lvi2 = new ListViewItem();