Zadanie tłumacz

Stwórz program do tłumaczenia tak aby można było tłumaczyć
całe zdania np:
zdanie: „he go car” przetłumaczy na „on jechać samochód”
posiadamy w pliku tekstowym dane z wyrazami
polskie.txt i angielskie.txt

zadanie1)
Po uruchomieniu programu do listboxów wczytwane są zawartości plików
po wybraniu wyrazu z listboxa z wyrazami polskimi, automatycznie
zaznacza się ten sam wyraz w języku angielskim
zadanie2)
Po wpisaniu całego zdania po angielsku
otrzymujemy całe zdanie przetłumaczone na język polski

pliki:

SlowaAngielskie

SlowaPolskie