Zadanie tłumacz

Stwórz program do tłumaczenia tak aby można było tłumaczyć całe zdania np: zdanie: „he go car” przetłumaczy na „on jechać samochód” posiadamy w pliku tekstowym dane z wyrazami polskie.txt i angielskie.txt zadanie1) Po uruchomieniu programu do listboxów wczytwane są zawartości plików po wybraniu wyrazu z listboxa z wyrazami polskimi, automatycznie zaznacza się ten sam wyraz