Zadanie domowe

Na stronie:

http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php

znajdują się Dane pomiarowe z podziałem na miesiące roku. Po kliknięciu na odpowiedni link, można pobrać dane z wybranego roku i miesiąca.

Napisz aplikację, która pozwala na wczytanie roku i miesiąca w jednym z formatów: np: 20191215 lub 2019-12-15 lub 15-12-2019 lub 15122019

po wczytaniu program pobiera na dysk wybrany plik xls.

Następie program pyta o rodzaj agregacji, do wyboru jedna z: suma [1] lub średnia [2] lub maksimum [3] lub minimum [4] lub koniec [5]. Po wybraniu opcji program wyświetla wynik i pyta ponownie o opcję, dopóki użytkownik nie poda [5] (koniec). Po wybraniu koniec program ponownie pyta o datę…