Zadanie domowe

Na stronie: http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php znajdują się Dane pomiarowe z podziałem na miesiące roku. Po kliknięciu na odpowiedni link, można pobrać dane z wybranego roku i miesiąca. Napisz aplikację, która pozwala na wczytanie roku i miesiąca w jednym z formatów: np: 20191215 lub 2019-12-15 lub 15-12-2019 lub 15122019 po wczytaniu program pobiera na dysk wybrany plik xls. Następie