Zadanie2

Poproś o wczytanie dowolnego równania złożonego
z cyfryA i cyfryB i operatora jednego z: +,-,*,/

Program po wczytaniu równania wypisuje wynik.

przykładowe schematy działania programu:

„Podaj równanie”
3+6
wynik: 9

„Podaj równanie”
2*3
wynik: 6

itd….