Zadanie1

Napisz program,
który pozwala na wczytanie dowolnego zdania .

Dodatkowo pozwala na wczytanie kolejno pierwszego i drugiego znaku

następnie zwraca wczytane zdanie z duzych liter, z zamienionymi znakami: znak pierwszy na
znak drugi a znak drugi na znak pierwszy.

Przykłądowy efekt działania programu:

Wczytaj zdanie
Ala ma kota
a
t

wynik:
TLT MT KOAT