Zadanie pętle

Wczytaj dowolne zdanie,
następnie wczytaj dowolny znak

na wyjściu podaj ile razy ten znak występuje w tym zdaniu

przykłądowe działanie programu:

„Podaj zdanie”
ala ma kota
a

wynik: 4

zadnie wykonaj z astosowaniem pętli for oraz while