Zadanie pętle

Wczytaj dowolne zdanie, następnie wczytaj dowolny znak na wyjściu podaj ile razy ten znak występuje w tym zdaniu przykłądowe działanie programu: „Podaj zdanie” ala ma kota a wynik: 4 zadnie wykonaj z astosowaniem pętli for oraz while

Zadanie2

Poproś o wczytanie dowolnego równania złożonego z cyfryA i cyfryB i operatora jednego z: +,-,*,/ Program po wczytaniu równania wypisuje wynik. przykładowe schematy działania programu: „Podaj równanie” 3+6 wynik: 9 „Podaj równanie” 2*3 wynik: 6 itd….

Zadanie1

Napisz program, który pozwala na wczytanie dowolnego zdania . Dodatkowo pozwala na wczytanie kolejno pierwszego i drugiego znaku następnie zwraca wczytane zdanie z duzych liter, z zamienionymi znakami: znak pierwszy na znak drugi a znak drugi na znak pierwszy. Przykłądowy efekt działania programu: Wczytaj zdanie Ala ma kota a t wynik: TLT MT KOAT