Zadanie ManagerZawodnikow

  Stwórz klasę PolaczenieZBaza, która posiada pola prywatne: adres, nazwaBazy, uzytkownik, haslo i właściwośc publiczna, tylko do odczytu: PelnyConnectionString Dane te są uzupełniane w konstruktorze i z tych danych w konstruktorze uzupełniane jest pole: PelnyConnectionString Dodaj metodę : WykonajPolecenieSQL , która na wejściu przyjmuje polecenie sql a zwraca tablicę tablic stringow , zawierającą wszystkie wiersze