Zadanie gra – zbijak

Zadanie gra – zbijak


Stwórz gre, która polega na tym, ze uzytkownik musi w jak najszybszym
czasie zbijac (klikac) stwora (obrazek – picture box)
Losowanie przy pomocy klasy Random (new Random().NextInt(od,do))
obrazek zmienia swoja pozycje na losowa w calym obszarze gry co 1.5 sekundy
Kazde trafienie pododuje, ze obrazek zmienia swoja pozycje o 5% szybciej

Gra trwa maksymalnie 1 minute. W trakcie gry widoczny jest pasek,
wskazujacy ile czasu zostalo do konca.
Po zakonczeniu gry , obrazek znika a pojawia sie w (webbrowser) nim wygenerowany
raport w pdf wraz z uzyskanym wynikiem.

Stworz klase ManagerGry, która zawiera pole prywatne : trafienia, które
okresla aktalna liczbe trafien. Stworz metode publiczna: Zbij(), ktora zwieksza trafienie o 1
Dodaj statyczne pole wkasujace aktualny interwal. Metoda Zbij takze zmienia interval o 5%

Przed rozpoczeciem gry,uzytkownik przy pomcoy dialog, wybiera miejsce,
gdzie generowany ma byc raport koncowy oraz wybiera kolor tla gry