Zadanie biblioteki, zawodnicy

1) Stwórz w naszej solucji nową Bibliotekę: P13ZawodnicyManager
i umieść w niej klasy z Dnia 3, P08

2) Podepnij tę biblotekę pod projekt P12. W projekcie P12 będziemy korzystać
z tej biblioteki..

3) Podepnij z nugeta bibliotekę PdfSharp

4) Zmodyfikuj bibliotekę P13, dodając do niej metodę: PodajZawodnikow(string kraj)
która zwraca List<Zawodnik>, listę zawodników z wybranego kraju
oraz dodaj metodę string[] PodajKraje(), która zwraca wszystkie kraje

5)W projekcie P12 stworz listę typu listbox, oraz przycisk „drukuj”
W liście listbox powinny wyświetlać się kraje zawodników np, POL, GER..

6) Po wybraniu (zaznaczeniu) kraju i kliknięciu w przycisk drukuj, nastepuje
wydrukowanie wszystkich zawodników z danego kraju do PDF