Zadanie biblioteki, zawodnicy

1) Stwórz w naszej solucji nową Bibliotekę: P13ZawodnicyManager i umieść w niej klasy z Dnia 3, P08 2) Podepnij tę biblotekę pod projekt P12. W projekcie P12 będziemy korzystać z tej biblioteki.. 3) Podepnij z nugeta bibliotekę PdfSharp 4) Zmodyfikuj bibliotekę P13, dodając do niej metodę: PodajZawodnikow(string kraj) która zwraca List<Zawodnik>, listę zawodników z wybranego