Zadanie zawodnicy

Zadanie:
Uzytkownik podaje w konsoli wybrane kraje, oddzielone przecinkiem.
Przykładowe wejście:
pol, Ger , aUt

Napisz program, który wczytuje wszystkich zawodników do tablicy
dwuwymiarowej lub tablicy postrzępionej

a następnie wypisuje imie i nazwisko tylko zawodników z wybranej listy krajów,
czyli w tym przypadku tylko polaków, niemców i austriaków

http://tomaszles.pl/wp-content/uploads/2019/06/zawodnicy.txt