Zadanie zawodnicy

Zadanie: Uzytkownik podaje w konsoli wybrane kraje, oddzielone przecinkiem. Przykładowe wejście: pol, Ger , aUt Napisz program, który wczytuje wszystkich zawodników do tablicy dwuwymiarowej lub tablicy postrzępionej a następnie wypisuje imie i nazwisko tylko zawodników z wybranej listy krajów, czyli w tym przypadku tylko polaków, niemców i austriaków http://tomaszles.pl/wp-content/uploads/2019/06/zawodnicy.txt