Zadanie Tablice

Zadanie 1
Dla wczytanego zdania np: „ala ma kota”
odwroć kolejność wyrazów. Wynik to:
„kota ma ala”

Zadanie 2
Wczytaj ciąg liczb oddzielonych spacją np: „1 5 3 2 4”
Zwróć średnią, wynik to : 3

Zadanie 3*:
Wczytaj równanie matematyczne np:
3+6 wynik to 9
3 +6 wynik to 9
12 /3 wynik to 4

równanie złożone jest z [liczba1][operator][liczba2]