Zadanie Tablice

Zadanie 1 Dla wczytanego zdania np: „ala ma kota” odwroć kolejność wyrazów. Wynik to: „kota ma ala” Zadanie 2 Wczytaj ciąg liczb oddzielonych spacją np: „1 5 3 2 4” Zwróć średnią, wynik to : 3 Zadanie 3*: Wczytaj równanie matematyczne np: 3+6 wynik to 9 3 +6 wynik to 9 12 /3 wynik to