Zadanie ManagerZawodnikow

  Stwórz klasę PolaczenieZBaza, która posiada pola prywatne: adres, nazwaBazy, uzytkownik, haslo i właściwośc publiczna, tylko do odczytu: PelnyConnectionString Dane te są uzupełniane w konstruktorze i z tych danych w konstruktorze uzupełniane jest pole: PelnyConnectionString Dodaj metodę : WykonajPolecenieSQL , która na wejściu przyjmuje polecenie sql a zwraca tablicę tablic stringow , zawierającą wszystkie wiersze

Zadanie gra – zbijak

Zadanie gra – zbijak Stwórz gre, która polega na tym, ze uzytkownik musi w jak najszybszym czasie zbijac (klikac) stwora (obrazek – picture box) Losowanie przy pomocy klasy Random (new Random().NextInt(od,do)) obrazek zmienia swoja pozycje na losowa w calym obszarze gry co 1.5 sekundy Kazde trafienie pododuje, ze obrazek zmienia swoja pozycje o 5% szybciej