Polaczenie z Baza SQL

SqlConnection connection; // odpowiada za nazwiązanie połączenia z bazą SqlCommand command; // odpowiada za przechowywanie polecen SQL SqlDataReader dataReader; // czytnik danych z bazy string connetionString = „Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=A_zawodnicy;User ID=sa;Password=alx”; connection = new SqlConnection(connetionString); //połączenie wie z czym się łączyć connection.Open(); string sql = „select * from zawodnicy”; command = new SqlCommand(sql, connection); dataReader