Zadanie zawodnicyManager

W nowym projekcie stwórz klasę zawodnik z odpowiednimi polami.

Stwórz klase ZawodnicyManager, dodaj w niej pole prywatne sciezka.
sciezka jest uzupełniana w konstruktorze.

dodaj pole „dane” typu List<Zawodnik> – prywatne

Dodaj metode prywatną – WczytajZawodnikow, ktora wczytuje do listy
zawodnikow z pliku

Dodaj metode Publiczna „PodajWybranych”, ktora wywoluje WczytajZawodnikow
ale zwraca nową liste,tylko zawodnikow z kraju podanego jako argument na wejsciu