Zadanie pogodaManager

W nowym projekcie Stwórz PogodaManager

W konstruktorze uzupełnij prywatne pola: rok i miesiac,
i adres url

Przygotuj prywatną metodę WczytajDane(), która
uzupełnia prywatną listę List<Pomiar> o dane ze strony.

Dodaj metodę publiczną: PoliczŚrednią, która zwraca
średnią temp z danego miesiąca