Zadanie dziedziczenie pliki

Tworzysz program do generowania raportów w
postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL
Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka
Każdy z plików to powinna być osobna klasa.
Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje
plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany
z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML ma rozszerzenie .HTML itd..
Zawartość pliku także jest różna.

Stworz klasy szczegółowe i ogólne korzystając z dziedziczenia

a1.Zapisz(); // to spowoduje zapisanie pliku

Stworz przykladowych 5 plikow html, 4 csv i 3 SQL
Nastpenie umiesc wszystkie pliki w kolekcji i zapisz na dysk kazdy plik
w petli

List<Raport> pliki = new Pliki<Raport>();

forech var plik in pliki
plik.Zapisz();