Zadania domowe

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ Zadanie klasy – programowanie obiektowe B Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj C Stwórz program okienkowy do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania

Zadanie dziedziczenie pliki

Tworzysz program do generowania raportów w postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka Każdy z plików to powinna być osobna klasa. Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML

Zadanie pogodaManager

W nowym projekcie Stwórz PogodaManager W konstruktorze uzupełnij prywatne pola: rok i miesiac, i adres url Przygotuj prywatną metodę WczytajDane(), która uzupełnia prywatną listę List<Pomiar> o dane ze strony. Dodaj metodę publiczną: PoliczŚrednią, która zwraca średnią temp z danego miesiąca

Zadanie zawodnicyManager

W nowym projekcie stwórz klasę zawodnik z odpowiednimi polami. Stwórz klase ZawodnicyManager, dodaj w niej pole prywatne sciezka. sciezka jest uzupełniana w konstruktorze. dodaj pole „dane” typu List<Zawodnik> – prywatne Dodaj metode prywatną – WczytajZawodnikow, ktora wczytuje do listy zawodnikow z pliku Dodaj metode Publiczna „PodajWybranych”, ktora wywoluje WczytajZawodnikow ale zwraca nową liste,tylko zawodnikow z

Zadanie pogoda

http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php Stworz klase pomiar , zawierającą pola zgodne z kolumnami z tego pliku. Dodaj konstruktory, które narzucają programiście utworzenie obiektu ze wszystkimi atrybutami, oraz w wersji uproszczonej, gdzie podajemy tylko datę i temperaturę. Datę można podać jako typ DateTime lub jako trzy liczby (rok, miesiac, dzien) Wczytaj wszystkie dane do List<Pomiar> i w pętli policz