Zadanie Zawodnicy

W nowym projekcie stworz klasę: „Zawodnik”

Dodaj wszystkie pola, zgodnie z zawartością pliku „Zawodnicy.txt”

Następnie w pętli wczytaj wszystkich zawodników z pliku do listy
typu <Zawodnik>

Zawodnik potrafi się przedstawić, podając imię, nazwisko i BMI
Stwórz odpowiednią metodę