Zadanie pogoda

Stwórz program, który pozawala na wczytanie
nazwy miasta. Na podstawie tej nazwy miasta
generuje odpowiedni URL, który wysyła
metodą GET do google i zwraca kod strony.
następnie Wykonaj post-processing kodu
strony , tak aby odczytać aktualną temperaturę

np techniką znalezienia charakterystycznego
tekstu w kodzie

przydatne metody:
indexof , substring, downloadString
string wynik =
wc.DownloadString
(„https://www.google.com/search?q=pogoda+warszawa”);