Zadanie kalkulator

Kalkulator posiada pewien stan (stopień naładowania baterii)
Każde wywołanie operacji dodaj zmniejsza ten poziom naładowania o 10 jednostek
Dodaj odpowiednie elementy do klasy i przetestuj jej działanie
+ gdy poziom jest mniejszy od 0 , próba dodania powoduje rzucenie błędem