Zadanie 2

Zadnie 2
Napisz program, który pozwala na
wczytanie wyrazenia matematycznego
w postaci a x b
gdzie a to liczbaA b to liczbaB
x to znak
np: podanie: „5 + 2” zwraca wynik 7
podanie: „5+2” zwraca wynik 7
podanie: „15+2” zwraca wynik 17