Zadanie 2

Zadnie 2 Napisz program, który pozwala na wczytanie wyrazenia matematycznego w postaci a x b gdzie a to liczbaA b to liczbaB x to znak np: podanie: „5 + 2” zwraca wynik 7 podanie: „5+2” zwraca wynik 7 podanie: „15+2” zwraca wynik 17

Zadanie 1

Zadanie 1 W nowym projekie P05Zadanie Poproś o wczytanie w osobnych wierszach: liczbyA i liczbyB następnie poproś o wczytanie znaku: +,-,* lub / w zalezności od podanego znaku wyświetl wynik uwzględniający liczby wejściowe i znak