Polaczenie z Baza SQL

SqlConnection connection; // odpowiada za nazwiązanie połączenia z bazą SqlCommand command; // odpowiada za przechowywanie polecen SQL SqlDataReader dataReader; // czytnik danych z bazy string connetionString = „Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=A_zawodnicy;User ID=sa;Password=alx”; connection = new SqlConnection(connetionString); //połączenie wie z czym się łączyć connection.Open(); string sql = „select * from zawodnicy”; command = new SqlCommand(sql, connection); dataReader

Zadania domowe

A Zachęcam do przejrzenia problemów ze strony : http://pl.spoj.com/problems/JHTMLLET/ Zadanie klasy – programowanie obiektowe B Stwórz klasę firma – firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik może wystawić fakturę , na fakturze znajdują się towary. Zamodeluj powyższą sytuację w programie i przetestuj C Stwórz program okienkowy do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania

Zadanie dziedziczenie pliki

Tworzysz program do generowania raportów w postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka Każdy z plików to powinna być osobna klasa. Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML

Zadanie pogodaManager

W nowym projekcie Stwórz PogodaManager W konstruktorze uzupełnij prywatne pola: rok i miesiac, i adres url Przygotuj prywatną metodę WczytajDane(), która uzupełnia prywatną listę List<Pomiar> o dane ze strony. Dodaj metodę publiczną: PoliczŚrednią, która zwraca średnią temp z danego miesiąca