Polaczenie z Baza SQL

SqlConnection connection; // odpowiada za nazwiązanie połączenia z bazą SqlCommand command; // odpowiada za przechowywanie polecen SQL SqlDataReader dataReader; // czytnik danych z bazy string connetionString = „Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=A_zawodnicy;User ID=sa;Password=alx”; connection = new SqlConnection(connetionString); //połączenie wie z czym się łączyć connection.Open(); string sql = „select * from zawodnicy”; command = new SqlCommand(sql, connection); dataReader

Zadanie dziedziczenie pliki

Tworzysz program do generowania raportów w postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka Każdy z plików to powinna być osobna klasa. Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML

Zadanie pogodaManager

W nowym projekcie Stwórz PogodaManager W konstruktorze uzupełnij prywatne pola: rok i miesiac, i adres url Przygotuj prywatną metodę WczytajDane(), która uzupełnia prywatną listę List<Pomiar> o dane ze strony. Dodaj metodę publiczną: PoliczŚrednią, która zwraca średnią temp z danego miesiąca

Zadanie zawodnicyManager

W nowym projekcie stwórz klasę zawodnik z odpowiednimi polami. Stwórz klase ZawodnicyManager, dodaj w niej pole prywatne sciezka. sciezka jest uzupełniana w konstruktorze. dodaj pole „dane” typu List<Zawodnik> – prywatne Dodaj metode prywatną – WczytajZawodnikow, ktora wczytuje do listy zawodnikow z pliku Dodaj metode Publiczna „PodajWybranych”, ktora wywoluje WczytajZawodnikow ale zwraca nową liste,tylko zawodnikow z